Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona Danych Osobowych

Szczegóły informacji

Ochrona Danych Osobowych

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-11 23:50:27 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących w trybie dostępu do informacji publicznej
 
ADMINISTRATOR:
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej jako: MOSiR).
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres:  .
 
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:
 1. Rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie:
  - art. 6 ust.1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 2. Prowadzenia ewidencji rozpatrzonych wniosków o dostęp do informacji publicznej na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).
ODBIORCY DANYCH:
Dane osobowe mogą̨ być udostępniane podmiotom nadzorującym działalność MOSiR w zakresie działalności statutowej. Ponadto MOSIR będzie przekazywać Państwa dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.
 
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
 1. w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej- do momentu zakończenia rozpatrywania wniosku o dostęp do informacji publicznej,
 2. w celu prowadzenia ewidencji rozpatrzonych wniosków o dostęp do informacji publicznej- 6 lat od zakończenia rozpatrywania wniosku o dostęp do informacji publicznej.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji interesu publicznego tj. art. 6 ust. 1 lit. e RODO*,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku o dostęp do informacji publicznej.
 
Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Martynowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-11 23:50:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-11 23:50:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-11 23:51:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1212 raz(y)